Home

Aletsch Consult is de eenmanszaak van Arie Linsen MIM. In 1996 ben ik bij de overheid begonnen met de invoering van het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid. Vanaf die tijd ben ik in meer of mindere mate bezig geweest met informatiebeveiliging. Privacy is vanuit mijn HRM tijd al een vast onderdeel geweest van mijn functioneren. De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zoals digitalisering hebben een grote invloed op de genoemde vakgebieden. Die invloeden vertaal ik door in mijn dagelijkse functioneren. Vanuit mijn kennis en ervaring wil ik organisaties faciliteren en adviseren bij vraagstukken op het gebied van:

• Information Security
• Privacy
• Awareness
• Information Management – Digitalisering

De primaire focus van Aletsch Consult ligt op information security, privacy en awareness. Daarin speelt de digitalisering een belangrijke rol.

Voor meer informatie ga naar de Focusgebieden waar deze nader worden toegelicht.